Predavateljica mag. Nika Vizjak Puškar, prof. slov. na CSGM,  je učiteljem in strokovnim delavcem srednjih šol, ki sodelujejo v projektu SEM predstavila pomen ustrezno prilagojenega učnega gradiva, na osnovi katerega lahko dijaki pridobivajo in utrjujejo teoretično znanje ter razvijajo svoje jezikovne zmožnosti pri vseh predmetih. Predavanje je potekalo v ponedeljek, 16.10.2017, je ob 13h na CSGM.