CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR (CSGM)

VODJA PROJEKTA:
BOJANA MATIĆ RISTESKI , univ. dipl. soc. ped.
Kontakt: bojana.matic-risteski(at)csgm.si 

Center za sluh in govor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle z govorno-jezikovnimi motnjami. Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah, in sicer:

– v zdravstveni enoti, kjer se izvaja multidisciplinarna diagnostika, terapija, svetovanje ter preventiva gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;
– v osnovni šoli in vrtcu, kjer se izvaja rehabilitacija poslušanja in govora, vzgoja, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok z več motnjami.

Organizacijska enota osnovna šola in vrtec izvaja naslednje izobraževalne programe:
– prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
– prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
– prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
– prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

 

Pri projektu SEM sodelujemo z naslednjima partnerjema:

z ZAVODOM VITIS PTUJ,  Centrom za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj in OSNOVNO ŠOLO ANTONA JANŠE RADOVLJICA.

Zavod Vitis Ptuj deluje na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja ter tako prispeva k dejavnemu vključevanju uporabnikov v delovno in socialno okolje in s tem k dvigu splošne ravni zadovoljstva posameznika. Pri delu s ciljnimi skupinami (brezposelni, zaposlene osebe s posebnimi potrebami) je Zavod usmerjen v reševanje specifične problematike, pri čemer upošteva individualne želje in potrebe. Poslanstvo organizacije je posvečeno omilitvi posledic oseb z omejenimi zaposlitvenimi zmožnostmi in njihovemu aktivnemu vključevanju nazaj v življenje in delo. Vsak posameznik je enakovreden član v procesu obravnave.

Šola Antona Janše Radovljica izvaja:
– prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Nekateri otroci imajo več razvojnih motenj, nekateri so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in otroci z avtističnimi motnjami. Šola poleg omenjenih programov izvaja še mobilno defektološko službo.