Kot starši otroka s posebnimi potrebami želite zagotoviti vse pogoje za normalno življenje svojega otroka. Dejstvo je, da se vaše življenje pogosto precej razlikuje od življenja drugih staršev.

V osnovni šoli otroci s posebnimi potrebami s pomočjo prilagoditev še zmorejo slediti zahtevam izobraževanja, ob koncu obveznega šolanja pa se nekateri od vas najbrž sprašujete, kje naj otrok nadaljuje šolanje, kakšen poklic naj izbere in ali je dovolj samostojen, da bo lahko delal. Skrbi vas, ali boste lahko poskrbeli zanj, ali bo finančno preskrbljen in nenazadnje, kaj se bo zgodilo z njim, ko mu vi ne boste mogli več pomagati.

Na naši spletni strani smo vam v okviru projekta SEM, ki direktno naslavlja vaše otroke in stremi k večjemu opolnomočenju mladih, pripravili različne vsebine, vezane na karierno orientacijo, nadaljnje šolanje in zaposlitev. Cilj projekta SEM je povečati možnosti zaposlitve mladih  z avtizmom, gluhih in naglušnih, mladih z govorno-jezikovnimi težavami ter mladih z motnjo v duševnem razvoju. Skozi različne dejavnosti jim bomo skušali pomagati usvojiti organizacijske spretnosti in komunikacijske veščine.

Pod rubriko SEM mlad boste našli nasvete, kako vašemu otroku pomagati pri iskanju njegovih močnih in šibkih področij ter odkrivanju interesov pri izbiri poklica.

V rubriki SEM strokovni delavec najdete nasvete, kako vam je lahko šolska svetovalna služba v pomoč pri usmerjanju otroka na njegovi poklicni poti. Najdete lahko tudi več informacij o motnjah ter uporabnih prilagoditvah, ki jih mladi potrebujejo v šoli ali v delovnem okolju.

V rubriki SEM delodajalec je predstavljeno področje usposabljanja in zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami. Navedli smo primere dobrih praks zaposlovanja, predstavili možnost delovnega vključevanja mladih v okviru sistema vajeništva oz. praktičnega usposabljanja z delom, podrobno pa smo obdelali tudi področje zaposlovanja posameznikov s posebnimi potrebami (od zakonodaje, spodbud, podpornega sistema, do prilagajanja delovnih mest).

Tematiko delovnega vključevanja mladine s posebnimi potrebami in njihovega vstopanja na trg dela bomo predstavili tudi na tej strani, da boste svojemu otroku lažje pomagali pri vključevanju v delovno prakso pri delodajalcu, v sistem vajeništva ter predvsem pri prvih korakih na trg dela po zaključenem šolanju. Na slednjem namreč že dolga leta obstaja možnost sistematične pomoči, z ustrezno strokovno podporo in indvidualiziranim pristopom.

Na naši spletni strani najdete še rubrike splošno o projektu, zanimive povezave in kontakte zaposlenih na projektu SEM. Z veseljem vam bomo svetovali in odgovarjali na morebitna vprašanja. Za vas smo pripravili tudi zbirko vprašanj, kjer boste našli odgovore, ki vas najpogosteje zanimajo. 

Dodatno: PRAVICE ZAPOSLENIH STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Za vas smo zbrali seznam pravic in ugodnosti s področja aktualne zakonodaje, ki jih lahko kot starši otroka s posebnimi potrebami uveljavljate, in različne vzgojne vsebine za delo z vašim otrokom:

Za starše bomo organizirali tudi predavanja in seminarje. Teme in termini bodo objavljeni na spletu tukaj.