Vabljeni k ogledu! 🙂

V okviru projekta SEM smo novembra 2018 na Centru za sluh in govor Maribor pripravili okroglo mizo z naslovom “Izzivi zaposlovanja mladih z avtizmom”. Poleg vabljenih gostij, so svoje poglede z nami delile tudi osebe z avtizmom – člani Centra ASPI Domžale, ki so v filmu spregovorili o svojih izkušnjah in razmišljanjih v zvezi s trgom dela in zaposlitvijo.

Avtizem pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, povezovanje z drugimi in na razumevanje sveta. Zaradi svojih posebnosti se mladi z avtizmom soočajo s številnimi izzivi v obdobju šolanja ter tudi kasneje pri iskanju zaposlitve in delu. Podatki kažejo, da je več kot 85 odstotkov oseb z avtizmom brezposelnih ali pa potrebujejo podporo na delovnem mestu.

Na OŠ Antona Janše Radovljica, v okviru projekta SEM, poteka krepitev socialne vključenosti učencev v lokalno okolje v obliki tedenskega delovnega usposabljanja oz. vključevanja v realna delovna okolja pri lokalnih delodajalcih (javnih ustanovah ali obrtnikih), ki smo jih skrbno izbrali, glede na interes in posebna zanimanja učencev in seveda glede na njihove izražene spretnosti in veščine, ki jih tako lahko še dodatno nadgradijo. V realnem delovnem okolju imajo tako tudi možnost, da razvijajo prepotrebne socialne in komunikacijske veščine, ki jim bodo prišle prav v nadaljnjem življenju in pri nadaljnjem vključevanju v delo.