V sredo, 11. 4. 2018, smo se udeležili konference »Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?«, ki je potekala v organizaciji Strokovnega centra za avtizem. Konferenca je bila namenjena vsem, ki se srečujejo z izzivi avtizma, bodisi v zasebnem ali profesionalnem življenju. Vsebine so se nanašale tudi na izobraževanje, praktično usposabljanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje oseb z avtizmom.

Predstavljene so bile izkušnje in primeri iz prakse pri srednješolskem izobraževanju dijakov z avtizmom. Pri tem se je kot posebej pomemben pokazal celovit pristop in timsko sodelovanje, v katerega so vključeni dijaki, starši, svetovalna služba, razredni učiteljski zbor ter po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.

Dijaki z avtizmom se pogosto srečujejo z velikimi težavami tudi pri opravljanju obveznega praktičnega usposabljanja za delo, ki se izvaja pri delodajalcih. Izkušnje kažejo, da težave nastanejo že pri iskanju ustrezne zaposlitve in pripravljenosti ustreznega podjetja za sodelovanje, ki bi dijaku z avtizmom nudilo širšo podporo, obravnavo in ustrezne prilagoditve v delovnem okolju.

Težave oseb z avtizmom pa se še dodatno stopnjujejo po zaključku šolanja, v odrasli dobi, saj zanje niso predvidene ustrezne sistemske rešitve in podpora. Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije so poudarili, da je na področju zaposlitvene rehabilitacije izjemnega pomena ne le usposabljanje oseb z avtizmom, pri čemer je potreben popolnoma individualiziran pristop, temveč tudi usmerjanje delodajalca. Podpora in sodelovanje z delodajalci (mentorji na delovnem mestu) je pomembna tudi po zaposlitvi, kar omogočajo različne storitve in oblike t. i. zaščitnega in podpornega zaposlovanja.

Svoj vidik in željo po vključitvi na trg dela pa so nenazadnje izrazile tudi osebe z avtizmom, ki so se udeležile konference.