V petek, 20. aprila 2018, smo se v Domžalah udeležili uradnega odprtja prvega dnevnega centra v Sloveniji, ki je posvečen izključno mladostnikom in odraslim z avtizmom. Center ASPI v Domžalah je ob pomoči prostovoljcev in donatorjev, med katerimi je tudi Slovenska karitas, odprlo društvo ASPI. Hišo so obnovili in jo uredili s pomočjo donacij in prostovoljnim delom v sklopu družabno-delovnih akcij.

Po uvodnih nagovorih z glasbenimi predahi in blagoslovitvijo prostorov smo si prostore Centra ASPI, razstavo fotografskih in likovnih del odraslih oseb z Aspergerjevnim sindromom ogledali tudi sami.

Dnevni center bo s programom, v okviru katerega se bodo odvijale različne delavnice, druženja, srečanja in raznorazne dejavnosti, pomembno vplival na ozaveščanje ljudi o avtizmu, omogočal njihovo vključevanje v družbo in posledično zagotavljal boljšo prihodnost oseb z avtizmom. Skupino za odrasle vodi strokovna vodja Centra ASPI, psihologinja Nevenka Nakrst, skupino za mladostnike pa Vesna Mlakar iz Društva SNOP.

Želimo jim veliko poguma in uspešnih zgodb na njihovi poti!