V četrtek, 17.10.2019 je v organizaciji Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije (ZIZRS) v prostorih Ozare Maribor potekalo izobraževanje z aktualno tematiko »Podporno delovno okolje za osebe z MAS«.

Trg dela se že dlje časa zaveda prisotnosti oseb z motnjami avtističnega spektra, ob tem pa tudi pomanjkanja ustreznih znanj in osveščenosti okolja za njihovo dejavno vključevanje v družbo. Osebe z motnjami avtističnega spektra se tako, kljub morebitnim visokim sposobnostim in talentom, zaradi svojih posebnosti še vedno manj uspešno spopadajo s pričakovanji in zahtevami družbe ter so v veliki meri izključene iz sveta dela. Zaradi pomanjkanja zaposlitvenih priložnosti in ustreznih podpornih sistemov jim je pogosto onemogočeno tudi osamosvajanje od primarne družine. Številne frustracije in razočaranja neredko botrujejo sekundarni psihopatologiji in raznim obolenjem.

Tokratno izobraževanje je bilo v veliki meri namenjeno seznanjanju z značilnostmi populacije z motnjami avtističnega spektra, njihovimi najpogostejšimi težavami ter pristopi za uspešno komunikacijo in delo z njimi (kar je pogosto ključno za njihovo integracijo v socialno okolje). Prisotnim udeležencem s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja populacije z večjimi omejitvami pri zaposlovanju so tako svoja znanja in izkušnje predstavile strokovnjakinje s področja duševnega zdravja, govornega razvoja, zaposlitvene rehabilitacije ter preventivnih dejavnosti za osebe z MAS in njihove družine.