V letošnjem šolskem letu je z delovanjem pričela podporna skupina za starše in skrbnike dijakov, ki so vključeni v projekt SEM. Z udeleženci skupine smo si nadeli ime »Pet sončnic«.

Večina podpornih sistemov in oblik pomoči pri nas je usmerjena skoraj izključno v delo z otroci s posebnimi potrebami. Na njihove družine, predvsem starše in skrbnike, ki nosijo glavnino bremena skrbi zanje, pa se prepogosto pozablja. Slednji se tako velikokrat znajdejo v negotovosti, brez prepotrebnih informacij in odgovorov na svoja vprašanja ter brez ustrezne opore v težavnih situacijah. Povečan napor in pritiski puščajo posledice in vplivajo na vse vidike njihovega življenja in funkcioniranja družin.

Prehod iz osnovne v srednjo šolo in s tem povezane nove zahteve, menjava okolja, spletanje novih prijateljskih vezi in prve ljubezni ter odraščanje nasploh prinašajo izzive in dileme vsem najstnikom in njihovim staršem. Težave in pasti, strahovi in skrbi pa so lahko še toliko večji, kadar pri otrokovem razvoju prihaja do odstopanj.

Podporna skupina je nastala prav z namenom vzpostavljanja sistema opore in pomoči staršem in skrbnikom posebnih najstnikov, ki potrebujejo več in drugače. Njen namen je, da ponudi sprejemajoče okolje za izmenjavo mnenj in pogledov ter predvsem izkušenj in koristnih informacij. Članice se srečujemo enkrat mesečno, v šolski knjižnici na Centru za sluh in govor Maribor.