V petek, 13. 12. 2019 smo se udeležili mednarodne konference na temo duševnega zdravja mladih z naslovom »Mladost (je) ni norost«, ki jo je organiziral Javni zavod Mladi zmaji Ljubljana. Konferenca je bila namenjena strokovnim delavcem različnih profilov, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi z različnimi duševnimi stiskami.

Udeleženci smo prisluhnili predstavnikom različnih strok, ki so delili svoja znanja in izkušnje pri delu z mladimi z duševnimi stiskami. Spoznali smo:
– EFT metodo kot učinkovito za premagovanje neprijetnih občutkov;
– ugotovitve raziskave »Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav« Pedagoške fakultete v Ljubljani (Pef Lj);
– kakšen je vpliv travme na duševno zdravje in pomen ustreznega odziva strokovnih delavcev na stiske mladih;
– kakšen je vpliv družine za razvoj duševnega  zdravja mladih ter
– vloga in delo pedopsihiatrov pri obravnavi mladih z duševnimi stiskami.

Udeležili smo se tudi delavnice »Odnos je most do odraslosti«, v okviru katere je bila predstavljena psihoterapevtska tehnika psihodrama, ki udeležence spodbuja, da svoja čustva, misli in izkušnje namesto z besedami, izrazijo z različnimi gibi.

Prisotni smo bili složni, da je področje duševnih stisk mladih tema, ki v sodobnem času dodatno pridobiva na aktualnosti, zato si v prihodnje želimo še več tovrstnih dogodkov. Na vprašanje kako pomagati ni preprostega odgovora, prav gotovo pa lahko veliko prispevamo z našo odzivnostjo in vzpostavljanjem kvalitetnih odnosov z mladimi ter s krepitvijo sodelovanja med različnimi strokami, ki se srečujejo z mladimi v stiskah.

Video in foto utrinki iz konference.

 

 

Vir: Mladi zmaji