Foto: Facebook skupina Pobuda oseb s posebnimi potrebami

V petek 19. 3. 2021 je preko spleta potekal ustanovni sestanek iniciative »Pobuda oseb s posebnimi potrebami«. Pobudnice iniciative so javnosti dobro poznane matere treh otrok oz. mladostnikov s posebnimi potrebami. Vse tri imajo izkušnjo otroka s tako hudo obliko prizadetosti, da so se morale povsem posvetiti skrbi zanj in se odpovedati poklicnemu delu.

Ob vseh težavah so se nenehno srečevale še z birokratskimi ovirami in neživljenjskimi predpisi. Večkrat so celo ugotovile, da določeno področje sploh ni zakonsko urejeno in je tako prepuščeno interpretaciji, iznajdljivosti ali dobri volji posameznega odločevalca. Vsaka zase so pričele aktivno delati na področju ustrezne zakonske ureditve področja oseb s posebnimi potrebami, vendar so kaj kmalu ugotovile, da posameznik lahko doseže le malo.

Kot odgovor na naraščajoče stiske družin in oseb s posebnimi potrebami je nastala delovna skupina »Pobuda oseb s posebnimi potrebami«, ki bo, neodvisno od društev in zvez, delovala v smeri celostne zakonske ureditve tega področja – od zgodnje obravnave, vključevanja v vrtce in šole, pomoči na domu in osebne asistence, financiranja prilagoditev in tehničnih pripomočkov, stanovanjskih skupnosti in drugih ukrepov za čim višjo stopnjo delovnega in socialnega vključevanja posameznikov s posebnimi potrebami.

Od 44 udeležencev srečanja je bila večina staršev otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Nekateri imajo tako težko prizadete otroke, da ti niso zmožni nikakršnega  vključevanja izven matične družine, drugi potrebujejo raznovrstne in redne terapije, tretji pa se (bolj ali manj uspešno) vključujejo v običajne šole z odločbo o posebnih potrebah. V vseh naštetih primerih so starši poročali o podobnih izkušnjah, kot jih imajo ustanoviteljice, pa tudi o težavah pri uveljavljanju pravic, ki jih obstoječa zakonodaja že predvideva.

V dneh po uvodnem srečanju bo pobuda predstavljena v različnih medijih. K sodelovanju vabijo vse zainteresirane, zlasti osebe s posebnimi potrebami in njihove družine.

Delovanje delovne skupine »Pobude oseb s posebnimi potrebami« lahko spremljate na: https://www.facebook.com/pobuda.opp/