Dne 18.2. 2022 je bil na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS objavljen javni razpis za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Razpis je na srednješolskem nivoju namenjen:

  • sofinanciranju izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2021/2022 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja ter
  • sofinanciranju izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom (PUD) za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe in so se v šolskem letu 2021/2022 izobraževali v zadnjem letniku.

Upravičeni vlagatelj za dijake, vključene v vajeniški sistem izobraževanja, je ZBORNICA, ki je registrirala pogodbe o vajeništvu.

Upravičeni vlagatelj za praktično usposabljanje z delom v srednjem poklicnem izobraževanju je ŠOLA, v katero so vključeni konkretni dijaki.

Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2022.

Več informacij in prijavno dokumentacijo dobite na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-pud-za-solskostudijsko-leto-20212022