Zakonodaja in vzpodbude

INFORMACIJE SO KLJUČNE

Področje zaposlovanja oseb z omejitvami (oz. s statusom invalida) je zelo široko in precej zapleteno. Povsem razumljivo je, da tisti, ki mu problematika ni blizu in je brez ustrezne podpore, hitro naleti na dileme ali težave. Predvsem manjša podjetja so pogosto v celoti okupirana s proizvodnjo in plasiranjem izdelkov na trgu ter enostavno nimajo dovolj časa niti resursov za pridobivanje informacij in sledenje temu področju.

Tudi zaradi tega podjetja, ki bi sicer lahko veliko pridobila z vključevanjem posameznikov s posebnimi potrebami, morda raje plačajo prispevek v Sklad ali z donacijo pomagajo kaki invalidski organizaciji ali društvu.

Obstajajo pa tudi podjetja, ki so dobro seznanjena z različnimi možnostmi in priložnostmi ter jih s pridom in v največji možni meri uporabljajo pri svojem poslovanju. Država za spodbujanje zaposlenosti populacije s posebnimi potrebami namreč nudi  številne finančne, davčne ter druge spodbude in olajšave ter omogoča različne oblike pomoči in sodelovanja pri zaposlovanju.

Da pa so »naši« zaposleni s posebnimi potrebami pri delu kar najbolj učinkoviti, je pomembno, da poznamo njihove specifike. Na tak način jim lahko razporedimo primerne delovne naloge oz. jim lahko ustrezno prilagodimo delovno mesto, da je vpliv njihovih omejitev minimalen. Včasih je za osupljive rezultate potrebno čisto malo. 😉