15. novembra 2017 je v OŠ A. Janše Radovljica Maja Krvina, univ. dipl. psih., iz Zavoda Vitis – Centra za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, pripravila izobraževanje na temo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Predstavila je zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami na trgu dela, zaposlitvene možnosti, primere iz prakse, opažanje glede usvojenih delovnih veščin, katere so njihove poti in možnosti na trgu, seznam podjetij in zaposlitvenih centrov v Sloveniji, kako se v praksi oblikujejo oblike pomoči, svetovanja v smislu individualne pomoči pri vključevanju, vlogo Zavoda RS za zaposlovanje, potek njihovih postopkov ter razmejitev med poklicno (izvaja ZPIZ) in zaposlitveno rehabilitacijo (izvajajo podjetja). Srečanja se je udeležilo 27 strokovnih delavcev iz različnih ustanov, ki se ukvarjajo s to populacijo.