Mag. Leon Lozar je generalni direktor podjetja Aquasystems, d. o. o. Podjetje šteje 15 zaposlenih, katerih poslanstvo je ohranjanje kvalitete vodonosnikov pitne vode, to so naravni vodotoki in podtalnica. Z izgradnjo centralne čistilne naprave (CČN) Maribor, ki izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije in je namenjena čiščenju odpadnih voda za Maribor in primestna naselja, so naredili ogromen korak k ohranjanju kakovosti pomembnega srednjeevropskega vodotoka – reke Drave. Projekt CČN Maribor je eden največjih ekoloških projektov v Sloveniji. Mariborska CČN je bila namreč zgrajena kot prva večja čistilna naprava z biološko-kemičnim odstranjevanjem onesnaženosti odplak.

10. 6. 2018 je podjetje Aquasystems, d. o. o., pripravilo rekreativno-dobrodelno prireditev »Tečem zDravo«. Letošnje prireditve smo se aktivno udeležili tudi delavci in učenci Centra za sluh in govor Maribor, in sicer nekateri kot bobnarji, ki so spodbujali tekače na štartu in ob prihodu v cilj, kot tekači na 5 km ali kot prostovoljci v okviru projekta SEM, ki so vsakemu tekaču na cilju čestitali in mu predali zasluženo medaljo. Prireditev je imela dobrodelno noto, saj so zbrana sredstva namenjena za postavitev gibalnice na prostem za vrtec in osnovno šolo na Centru za sluh in govor Maribor. 

K pogovoru smo povabili mag. Leona Lozarja, da nam pove več o poslanstvu njihovega podjetja in dobrodelni prireditvi »Tečem zDravo«.

 

Najprej iskrene čestitke za odlično organizacijo dogodka Tečem zDravo. Tukaj se je danes zbralo več kot 600 tekačev in zelo veliko število navijačev. Kakšen je vaš recept, da pritegnete takšno množico?
Dejansko smo v cilju zabeležili 860 tekačev, vseh udeležencev prireditve pa je bilo preko 1000. Izjemno zadovoljni smo z uspehom prireditve.

Težko bi spisali recept. Formula uspeha je v ljudeh, ki so pri nas zaposleni. Konstanti v formuli z mnogo neznankami pa sta prizadevanje in zavzetost za skupen cilj vseh v podjetju. Nagrada za vložen trud potem pride z energijo, ki jo s seboj prinesejo tekači in prejemniki donacij. Gre za neenačbo, ker je nagrada večja od vloženega truda! Letos je prireditev izjemno uspela prav zaradi iskrene energije, ki ste jo s seboj prinesli naši gostje iz CSG Maribor!

Katero leto že tečete zDravo?
Našo rekreativno-dobrodelno prireditev posvečeno reki Dravi izvajamo že vse od leta 2010, zadnji dve leti pa tek »Tečem zDravo« gostimo kar na našem domačem dvorišču, na lokaciji Centralne Čistilne Naprave Maribor.

Koliko ljudi sodeluje pri takšni organizaciji dogodka?
Pri organizaciji in izvedbi teka sodeluje vseh 15 zaposlenih. Za vse nas je ta prireditev velik zalogaj, nekakšen »team building«. Ker pa vsega ne znamo in ne zmoremo sami, nam pomagajo dolgoletni partnerji potapljači, gasilci, športniki lokalnih športnih društev, prostovoljci, podjetja, …

Vaše tekaške prireditve imajo poseben namen. Kakšen?
Tek je pravzaprav precej egoistična vendar meditativna rekreacija. Verjetno ljudje tečejo predvsem zato, da odložijo breme vsakodnevnega stresa, da sprostijo in prekrvavijo telo in um. Ker pa je človek socialno bitje, je tek trojk, katere vzpodbujamo, že povsem nova dimenzija porabe energije. Tek v trojkah vzpodbudi sodelovanje, povezanost in solidarnost. To pa pred individualni uspeh postavlja skupinski uspeh oziroma dosežek. Skupaj smo sposobni doseči več. Tudi veselje ob uspehu je v skupini večje. Tudi če uspe sam, želi vsak veselje z nekom deliti.

Zakaj tek zDravo in kakšno sporočilo želite prenesti s tekom?
Naše poslanstvo je ohranjanje kvalitete vodonosnikov pitne vode, to so naravni vodotoki in podtalnica. Slovenija je sicer zelo vodnata dežela, vendar je potrebno skrbeti za to, da kvaliteto zalog pitne vode ohranjamo. Vso odpadno vodo na območju mesta Maribor in primestnih občin pred povratkom v naravni vodni krog očistimo na CČN Maribor.

Drava je poudarek mesta Maribor, nekakšen simbol skupnosti ljudi, ki v mestu živijo. Reka nam veliko daje – električno energijo, prispeva v vodonosnike pitne vode dolvodno od Maribora, če je čista, nam omogoča tudi kvaliteto urbanega življenja (rekreacija in kultura na reki in vzdolž nje). Simbolizira torej lahko tudi kolektivno skrb lokalne skupnosti za skupno dobro.

Kaj želite z organizacijo teka pri ljudeh spodbuditi/vzbuditi?   
Zavedanje, da je za posameznika tek zdrav, da pa je še bolje teči »zDravo« (skupaj z naravo in soljudmi), ker s tem prispevamo k okoljevarstvenemu ozaveščanju, pa tudi k sodelovanju, povezovanju ter solidarnosti ljudi, društev, inštitucij, podjetij in javne uprave v regiji.

Letos so na dogodku aktivno sodelovali tudi učenci iz Centra za sluh in govor Maribor, ustanove, ki ji boste namenili zbrana dobrodelna sredstva. Kaj menite o tem, da osebe s posebnimi potrebami sodelujejo pri pripravi in izvedbi tovrstnih lokalnih dogodkov?
To je izjemnega pomena za lokalno skupnost. Ni možno govoriti o sodelovanju v lokalni skupnosti, če ne omogočamo vključenosti oseb s posebnimi potrebami. Vključevanje vodi do doseganja novih kvalitet in dosežkov, za katere je družba prikrajšana, če vključenosti sistemsko ne omogoča. Bobnarji CSG Maribor so name naredili izjemen vtis. Na prireditvi so v sklopu predstavitve mladih glasbenih skupin bili jagoda na vrhu smetane.

Center za sluh in govor Maribor se je na dogodku predstavil tudi s projektom SEM, ki naslavlja spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. S projektom želimo vzpodbuditi tudi večje zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami. Menite, da smo lahko z udeležbo na tovrstnih dogodkih kaj bližje temu cilju?
Mnogo staršev je v določeni fazi odraščanja svojih otrok imelo zelo kvalitetno in pozitivno človeško izkušnjo s CSG Maribor. Otroci odrastejo, pomoč, ki so jo naši otroci prejeli na CSG pa se premakne nekam v podzavest, kar pa je nekako krivično do tistih, katerim je še potrebno pomagati. Takrat nastopi čas za vzajemnost, za pomoč, da CSG nekako izstopi iz sence podzavesti, kar je pogoj za še uspešnejše izvajanje svojega poslanstva. Boljša prepoznavnost in pozicioniranje CSG v lokalni skupnosti bo osebam s posebnimi potrebami zelo izboljšala možnosti za doseganje njihovih individualnih ciljev.

Kakšne kadre zaposlujete pri vas na podjetju Aquasystems d. o. o.? Ali bi zaposlili tudi osebo s posebnimi potrebami?               
Dandanes podjetja ne iščejo več ljudi, ki bi bili najboljši, najpametnejši, najbolj učinkoviti itd., ampak takšne, ki so se z vsemi svojimi kvalitetami in pomanjkljivostmi sposobni najbolje prilagoditi in tako prispevati k doseganju ciljev podjetja. Zakaj takšne ne bi mogle biti tudi osebe s posebnimi potrebami.

Ste ob tem dogodku na kaj še posebej ponosni?
Sem, zelo. Na svoje sodelavce. Rekel sem jim, da so diamantne divje gosi. Lekcijo divjih gosi si lahko preberete tukaj.