VSAK DAN JE PRILOŽNOST, DA USTVARIMO NOVE DOBRE PRAKSE! 🙂

Številni posamezniki s posebnimi potrebami dokazujejo, da so  lahko kvalitetni in zanesljivi sodelavci, le opaziti jih je potrebno: 

  • posamezniki z avtizmom imajo številne posebnosti in ovire, vendar tudi številne prednosti. Tisti, ki razpolagajo z ugodnim nivojem sposobnosti, se lahko zaposlujejo tudi v čisto običajnih podjetjih. Belgijsko podjetje Passwerk pa npr. zaposluje izključno osebe z avtizmom. Njihova osredotočenost na podrobnosti in natančnost ter delovna vnema dajejo podjetju ne le dodano vrednost, temveč edinstvenost in izredno uspešnost;

Slovenija je v letu 2017 okrepila prizadevanja za razvoj nediskriminatornih delovnih praks in spodbujanje raznolikosti v okolju podjetij tudi z LISTINO RAZNOLIKOSTI.

V letu 2017 so pri nas, v okviru evropskega projekta, pričele potekati aktivnosti za vzpostavitev t. i. Listine raznolikosti, ki v kar 18 evropskih državah ni nikakršna novost.

Glavni namen te listine je spodbuditi podjetja – delodajalce v smeri uvajanja politike neizključevanja in enakih možnosti  v svojo poslovno prakso ter ozaveščanja pomena spoštovanja in negovanja različnosti tako v delovnem kot tudi širšem okolju.

Demografski trendi, razvoj tehnologije in hitre spremembe na trgih zahtevajo vedno večjo stopnjo prilagodljivosti in inovativnosti podjetij, kar pa ni mogoče doseči z uniformnostjo in apriornim izključevanjem določenih skupin (npr. invalidov, žensk, mladih s posebnimi potrebami …).

Številne raziskave (McKinsey, Catalyst, Deloitte Australia) dokazujejo, da so podjetja, ki aktivno delujejo v skladu z vrednotami raznolikosti, enakosti in vključenosti, uspešnejša od svojih konkurentov.

Prvi sistematični koraki v tej smeri so bili narejeni leta 2004 v Franciji, kjer je bila na pobudo podjetij oblikovana tudi prva Listina raznolikosti, ki je vse od tedaj služila kot izhodišče drugim nacionalnim listinam. Do sedaj je nacionalne Listine raznolikosti vzpostavilo že 18 evropskih držav. V letu 2017 so se pod okriljem Francoske Listine in Evropske platforme vzpostavile še slovenska, hrvaška in romunska Listina raznolikosti. Slovensko Listino, kot dvajseto po vrsti v EU, je na slavnostnem dogodku podpisalo prvih 59 podjetij, javnih in nevladnih organizacij.

Evropska komisija Listine raznolikosti prepoznava kot enega izmed načinov preprečevanja diskriminacije na delovnem mestu ter promocije enakosti ter podpira in koordinira aktivnosti za  vzpostavite in promocija nacionalnih Listin raznolikosti,  izmenjavo izkušenj in dobrih praks med evropskimi organizacijami ter razvoj skupnih orodij.

Evropske Listine raznolikosti združujejo  več kot 7.000 organizacij podpisnic in več kot 13 milijonov zaposlenih. Vsako leto se pridruži 500 do 600 novih podpisnikov.

Podpisniki Listine (podjetja, ustanove, organizacije …) se prostovoljno zavežejo k preprečevanju vseh oblik diskriminacije ter oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost ob prepoznavanju in spoštovanju individualnih spretnosti  in razlik.

Pri nas bo v okviru omenjenega projekta izdelana študija izvedljivosti, z namenom zagotovitve trajnosti Listine tudi po končanem financiranju konec leta 2018.

Več informacij na: http://www.raznolikost.eu/