V ponedeljek, 8. januarja, in v sredo, 10. januarja 2018, je Ana Praprotnik, mag. prof. logop. in surdoped., v Vrtcu Bled pripravila delavnico z naslovom Spodbujanje govora, jezikovnih in komunikacijskih spretnosti v skupini. Obeh delavnic se je udeležilo 38 vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in strokovnih delavk, ki se ukvarjajo s populacijo predšolskih otrok.