V četrtek, 24. 5. 2018, smo se z učenci 8. razredov CSGM odpravili na ogled Srednje lesarske šole Maribor. Spoznali smo izobraževalne programe s področja lesarstva in gozdarstva, ki nam jih je na zelo zanimiv in poučen način predstavila svetovalna delavka šole. Več smo izvedeli o poklicih obdelovalec lesa, mizar, gozdar in lesarski tehnik. Ogledali smo si prostore šole, delavnice in zunanje vadišče za gozdarje, kjer se učijo delati s stroji in orodjem. Videli smo lahko še razstavo izdelkov, ki so jih mizarji in lesarski tehniki izdelali za svoje zaključne izpite. Pozdraviti nas je prišel tudi ravnatelj šole.

Na poti nazaj, smo se ustavili na sladoledu. Odšli smo v mestni park, kjer smo se družili in obujali spomine na naše začetke v osnovni šoli.