1. 6. 2018 je v okviru projekta Z roko v roki poMOČ potekala delavnica za strokovne delavce Centra za sluh in govor Maribor ter osnovne šole Antona Janše iz Radovljice. Delavnico je vodila mag. Nika Vizjak Puškar, profesorica slovenskega jezika in predmetna učiteljica v prilagojenem izobraževalnem programu za gluhe in naglušne, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami ter otroke z avtistično motnjo.Na delavnici smo spoznali osnovna pravila pretvarjanja besedil v obliko lahkega branja (t. j. pretvorba besedil v obliko, ki je lažje berljiva in vsebinsko poenostavljena) in spoznali zakaj je primerna za osebe s posebnimi potrebami, ki imajo težave z govorno-jezikovnim razumevanjem in izražanjem.

Več o besedilih za lahko branje si lahko preberete na spletni strani Zavoda Risa, centra za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje.