V ponedeljek, 4. 2. 2019, je v prostorih Centra za sluh in govor Maribor potekal 6. sestanek partnerjev projekta SEM, v okviru katerega smo pregledali dosedanje delo in načrtovali nadaljnje aktivnosti projekta SEM, s katerimi bomo nadalje krepili socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.