Konec januarja letos je bil objavljen razpis za vpis v srednješolske programe za šolsko leto 2019/2020. Odslej je v rabi prenovljen Pravilnik o vpisu v srednje šole, ki v 19. členu določa, da morajo učenci s posebnimi potrebami, poleg veljavne odločbe o usmeritvi v izbrani srednješolski program, dosegati najmanj 90 odstotkov točk omejitve (kadar je vpis omejen), za uspešno kandidiranje na vpisu.