SEM dijak!:-)
SEM junak,
SEM pogumen,
SEM prijazen,
SEM vedoželjen,
SEM …
in SEM v letošnjem šolskem letu del podporne skupine za dijake.

Srečujemo se enkrat mesečno na Centru za sluh in govor Maribor.
Tukaj, poleg druženja s prijatelji in dobre volje, pridobivam nova znanja in veščine, ki me podpirajo na moji novi šolski poti.