V okviru projekta SEM poteka intenzivno ozaveščanje okolice o mladih s posebnimi potrebami. Tako smo v četrtek, 7. 11. 2019 na Biotehniški šoli Maribor izvedli izobraževanje z naslovom »Osnove avtizma«.

Učitelje, ki poučujejo na srednji šoli, smo seznanili s simptomi in znaki, pojavnostjo, soobolevnostjo ter etiologijo avtizma; značilnim vedenjem oseb z avtizmom, diagnostiko in obravnavami mladih z avtizmom. Učitelji so izrazili potrebo po nadaljnjem sodelovanju s strokovnjaki s področja, po poglobljenih znanjih o avtizmu in o načinih poučevanja dijakov z avtizmom ter po ozaveščanju njihovih vrstnikov.

Sodelavci na projektu SEM menimo, da je za socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ključno predvsem razumevanje njihovega drugačnega pogleda na svet ter spoštovanje različnosti, zato si tovrstnega sodelovanja želimo še več.