V torek, 26. 11. 2019 smo na Tehniškem šolskem centru Maribor izvedli izobraževanje »Prilagoditve učnega okolja za učence z okvaro sluha«. 

Pedagoškim delavcem smo predstavili značilnosti učencev z okvaro sluha in možnosti za prilagajanje učnega okolja s pomočjo katerih lahko podpremo učence z okvaro sluha.

S tovrstnimi izobraževanji in nudenjem podpore strokovnim delavcem nadgrajujemo naša prizadevanja za ozaveščanje okolice o mladih s posebnimi potrebami z namenom ustvarjanja vključujočega oz. podpornega okolja za vse deležnike.