V petek, 17. 1. 2020 je v prostorih Zavoda Vitis Ptuj potekalo srečanje partnerjev projekta SEM, v okviru katerega smo pregledali in analizirali dosedanje delovanje ter načrtovali nove aktivnosti, s katerimi bomo zasledovali zastavljene cilje. Tovrstna srečanja so priložnost,  da izmenjamo dobre prakse in razvijamo nove ideje s katerimi bomo popestrili naša prizadevanja na področju krepitve podpore mladim s posebnimi potrebami, njihovim družinam, strokovnim delavcem in delodajalcem.