V petek, 6. 3. 2020 smo se v Radencih udeležili mednarodne konference »Stop nasilju«, ki jo je organiziralo Društvo za boljši svet. Konferenca je bila namenjena strokovnim delavcem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. V šolskem okolju se srečujemo z različnimi oblikami nasilja, zato je pomembno, da ga zaznavamo in prepoznavamo. Poleg ustreznega odzivanja za preprečevanje nasilja, pa moramo biti pozorni tudi na preventivne dejavnosti, ki prispevajo k zmanjševanju pojavnosti nasilja.

Na konferenci smo prisluhnili predstavnikom različnih strok, ki so delili svoja znanja, izkušnje in orodja, ki prispevajo k zmanjševanju nasilja med mladimi. Spoznali smo:

– kakšne so prakse preprečevanja nasilja v Angliji in Bolgariji;
– kako graditi občutek pripadnosti v razredu in delovnem kolektivu;
– učenje nenasilja skozi gledališko igro Mali princ;
– številne primere dobre prakse, ki so zbrani v Zborniku prispevkov.

Koordinatorica projekta SEM, Bojana Matić Risteski, je predstavila prispevek »SEM drugačen, nisem napačen«, v okviru katerega je osvetlila prizadevanja na področju preventivnega delovanja proti nasilju v okviru aktivnosti projekta SEM.