Evropska komisija se na zakonodajni ravni že zelo dolgo zavzema za spodbujanje raznolikosti in vključenosti ter za boj proti diskriminaciji. 

Listina raznolikosti je mednarodno gibanje, ki se je leta 2004 pričelo v Franciji. Na začetku je šlo za pobudo posameznih podjetij, ki se je skozi leta razvila v mednarodno povezavo podjetij in organizacij, zavezanih načelu enakopravnega, vključujočega in družbeno odgovornega zaposlovanja, s posebno pozornostjo do vključevanja ranljivih skupin: žensk, mladih, mladih s posebnimi potrebami in invalidov, starejših, beguncev in migrantov…

Med pandemijo COVID-19 se je položaj šibkejših oz. ogroženih skupin prebivalstva močno poslabšal, zato je poudarjena skrb za raznolikost in vključenost toliko bolj pomembna, nenehno ozaveščanje in opozarjanje na to problematiko pa nujno potrebno.

S tem namenom bodo v mesecu maju potekale najrazličnejše aktivnosti ozaveščanja, promoviranja in predstavitve dobrih praks v okviru Evropskega meseca raznolikosti. Udeležite se lahko sledečih dogodkov:  

 • Otvoritveni dogodek evropskega meseca raznolikosti, z evropsko komisarko Heleno Dalli
  04. maj, 2021, od 10:00 do 12:00
  organizator:  Evropska platforma listin raznolikosti
  več informacij
 • Raznolikost v času Covid-19 (dobre prakse v gospodarstvu)
  19. maj, 2021, 13.00 CET
  organizator: Listina raznolikosti Slovenije in Hrvaška listina raznolikosti
  več informacij 
 • Raznolikost in vključenost v izobraževanju (dobre prakse v času pandemije)
  25. maj, 2021, 13:00 CET
  organizator: Listina raznolikosti Slovenije in Hrvaška listina raznolikosti
  več informacij

Listina raznolikosti Slovenija vabi k aktivnemu sodelovanju vse organizacije, podjetja, združenja in posameznike, ki želijo opozoriti na pomen raznolikosti pri zaposlovanju in socialnem vključevanju. Več informacij o možnostih sodelovanja je na voljo tukaj.