Po tem, ko so se odvili informativni dnevi, ki so povečini še vedno potekali na daljavo, smo z učenci 8. in 9. razredov Centra za sluh in govor Maribor raziskali nekaj poklicev, ki se skrivajo »pod našo streho«. Pobližje smo si pogledali kako poteka delovni dan zaposlenih s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo na šoli.

Svoje delo, delovno okolje in pripomočke so nam predstavili vodja kuhinje, čistilka, vratar in hišnik. Z učenci smo preverili katere veščine lahko že sedaj razvijajo doma in v šoli, da bodo lahko kasneje bolj uspešni pri delu. Čeprav učenci prostore šole dobro poznajo, je bilo zanimivo odkrivati koliko dela se skriva v ozadju in koliko ljudi skrbi, da je bivanje na šoli bolj prijetno.

Osebju Dijaškega doma Maribor in Centra za sluh in govor Maribor se lepo zahvaljujemo za sodelovanje in poučne predstavitve.