V ponedeljek, 28. 3. 2022 smo v dvorani knjižnice A. T. Linharta Radovljica izvedli posvet o možnostih vključevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju v svet dela – Poletimo skupaj!.

Posvet je bil namenjen staršem, ki imajo otroke z motnjo v duševnem razvoju, osebam z motnjo v duševnem razvoju, delodajalcem, učiteljem, drugim strokovnim delavcem ter zainteresirani javnosti.

 V prvem delu so spregovorili  učenci, ki sodelujejo v projektu SEM, mama udeleženca projekta SEM, strokovna delavka iz šole in predstavnici iz vrst delodajalcev. Govorniki so predstavili potek delovno usposabljane mladih v realnih delovnih okoljih pri delodajalcih iz lokalnega območja. Z obiskovalci so delili izkušnje, razmišljanja, izzive in strahove s katerimi so se srečavali ter o dodani vrednosti zaposlovanja mladih z motnjo v duševnem razvoju.

V drugem delu posveta je strokovna delavka iz Zavoda Vitis predstavila možnosti za urejanje statusa mladih z motnjo v duševnem razvoju po izstopu iz šolskega sistema ter najpogostejše oblike delovnega in socialnega vključevanja, ki so trenutno na voljo.

Zadnji del srečanja je bil namenjen vprašanjem, mnenjem in razmišljanjem obiskovalcev posveta.

Izkušnje kažejo, da si mladi z motnjo v duševnem razvoju želijo več priložnosti za delo in socialno vključevanje. Skozi prakso so potrdili, da lahko ob ustrezni podpori svoje delo tudi uspešno opravljajo. Delovno udejstvovanje mladih ima številne pozitivne učinke, ki se odražajo tudi v šolskem in domačem okolju. Nenazadnje pa tovrstna prizadevanja pozdravljajo tudi delodajalci, ki so z njimi neposredno sodelovali.

Vsi zbrani so bili enotnega mnenja, da s tovrstnim sodelovanjem pridobijo vsi deležniki, kar prispeva k obogatitvi in krepitvi skupnosti kot celote.

Tako kot lahko ptice selice poletijo dlje in uspešneje, če lete kot skupnost, tako lahko tudi ljudje lažje odkrivamo nove poti in obzorja, če poletimo skupaj novim izzivom naproti.