Na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica smo na območju zahodne regije 22. junija 2022 pripravili posvet ob zaključku projekta SEM. V prvem delu programa smo predstavili priročnik z naslovom »Tukaj SEM, SEM grem! – Priročnik o možnostih za izobraževalno in poklicno pot mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju«, ki je nastal v okviru projekta SEM. V drugem delu posveta pa so udeleženci spregovorili o projektu SEM.

Prisotni so bili složnega mnenja, da so vsi sodelujoči deležniki (strokovni delavci, učenci, starši in delodajalci) s sodelovanjem v projektu veliko pridobili in da je projekt SEM v lokalnem okolju prispeval k razvoju skupnosti, v kateri so bili vsi sodelujoči socialno vključeni, enakopravni in so imeli možnosti za razvoj in napredek.