V sredo, 29. 6. 2022 smo v telovadnici Centra za sluh in govor v Mariboru izvedli zaključno konferenco projekta SEM – SEM na poti. 

Konferenca je bila namenjena staršem, strokovnim delavcem, delodajalcem in drugim zainteresiranim, ki jih zanima področje socialnega in delovnega vključevanja mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. 

V uvodnem delu srečanja nas je pozdravil direktor Centra za sluh in govor, gospod Samo Rumež, ki je pohvalil trud in vztrajnost vseh zaposlenih na projektu ter izrazil željo, da bi se tovrstni projekti izvajali še naprej in s tem pripomogli k lažjemu sobivanju mladih s posebnimi potrebami v lokalnem okolju. 

Vodja projekta, Bojana Matić Risteski, nam je predstavila projekt SEM od njegovih začetkov v letu 2017 pa vse do danes, ko je projekt v zaključni fazi. V nadaljevanju so se predstavile strokovne delavke iz OŠ Antona Janše Radovljica, ki so predstavile primere dobre prakse, od vključevanja njihovih učencev v lokalno delovno okolje do »Igračke za tačke«, kjer so razvijali samostojnost s pomočjo terapevtskega psa. Strokovna delavka iz Zavoda Vitis nam je predstavila praktično usposabljanje z delom in načrtovanje kariere mladostnikov s posebnimi potrebami. Mateja Krvina in Bojana Matić Risteski sta predstavili primere dobrih praks dela z udeleženci projekta SEM. Zadnji del srečanja je bil namenjen vprašanjem, mnenjem in razmišljanjem obiskovalcev konference.

Želja vseh sodelujočih je bila, da se v lokalnih okoljih, v katerih živijo mladi s posebnimi potrebami, ustvarijo mreže deležnikov, ki povečujejo možnosti, da se mladi ne le šolajo in usposabljajo, temveč tudi aktivno vključujejo v socialno življenje in se zaposlujejo. S tem se poveča zmožnost socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s čimer spodbudimo te otroke in mladostnike k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter ustvarimo priložnosti za delovna okolja in s tem za bolj kakovostno samostojno oz. neodvisno življenje.