Podrobnosti dogodka


Starši se boste na predavanju seznanili s priložnostmi in pastmi, s katerimi se posamezniki s posebnimi potrebami srečujejo na trgu dela, z aktualnim stanjem, regulativo ter možnostmi in spodbudami za zaposlovanje. Nekoliko podrobneje bo predstavljeno področje zaposlitvene rehabilitacije, ki je osebam z omejitvami pri zaposlovanju dobrodošla pomoč in pogosto edina možnost ustrezne razrešitve zaposlitvene problematike.

Predavateljica: Mateja Krvina, univ. dipl. psih.
Predavateljica je univerzitetna diplomirana psihologinja z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju svetovalnega dela v vrtcih in šolah, bila je izvajalka karierne orientacije mladih in dela z brezposelnimi osebami na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.
Od leta 2009 je članica rehabilitacijskega tima na Zavodu Vitis na Ptuju. V tem času je sodelovala tudi v različnih projektih, trenutno je aktivna članica projektne skupine projekta »Spodbujanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje« .

PREDAVANJE BO POTEKALO V TOREK, 30. 1. 2018, OB 16.30,
V TELOVADNICI CENTRA ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, VINARSKA UL. 6.

Na predavanje se lahko prijavite tako, da:
– pošljete sms ali pokličete na telefonsko številko: 030 715 503 (Laura Horvat);
– pošljete e-mail na naslov: laura.horvat@csgm.si

Sporočite nam ime in priimek ter naziv šole, ki jo vaš otrok obiskuje.