Event Category: predavanje za starše

Starši se boste na predavanju seznanili s priložnostmi in pastmi, s katerimi se posamezniki s posebnimi potrebami srečujejo na trgu dela, z aktualnim stanjem, regulativo ter možnostmi in spodbudami za zaposlovanje. Nekoliko podrobneje bo predstavljeno področje zaposlitvene rehabilitacije, ki je osebam z omejitvami pri zaposlovanju dobrodošla pomoč in pogosto edina možnost ustrezne razrešitve zaposlitvene problematike. […]