Podrobnosti dogodka


Mladi s posebnimi potrebami se pri vključevanju v širše socialno okolje srečujejo s številnimi preprekami in izzivi. O tej tematiki bomo spregovorili na okrogli mizi z naslovom “Izzivi vključevanja mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju v širše socialno okolje” , ki jo pripravljamo v sredo, 28. 11. 2018, ob 16.30 uri v dvorani Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.

Sodelovali bodo:

  • Jelena Horvat, ravnateljica OŠ A. Janše Radovljica
  • Grega Arh (CUDV M. Langusa Radovljica) – Delo oseb z motnjo v duševnem razvoju v okolju
  • Alenka Rožič, vodja v stanovanjski skupini in bivalni enoti (CUDV M. Langusa Radovljica)
  • Tea Beton, vodja enote VDC (CUDV M. Langusa Radovljica)
  • Barbara Berlot (OŠ A. Janše Radovljica) – Učenje socialnih veščin
  • mama mladostnika s posebnimi potrebami

Prispevkom sledi skupna razprava.

Več v vabilu tukaj. 

Lepo vabljeni!