Event Category: osebe z avtizmom

Avtizem pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, povezovanje z drugimi in na razumevanje sveta. Zaradi svojih posebnosti se mladi z avtizmom soočajo s številnimi izzivi v obdobju šolanja ter tudi kasneje pri iskanju zaposlitve in delu. Podatki kažejo, da je več kot 85 odstotkov oseb z avtizmom brezposelnih ali pa potrebujejo podporo na delovnem mestu. Center […]

Mladi s posebnimi potrebami se pri vključevanju v širše socialno okolje srečujejo s številnimi preprekami in izzivi. O tej tematiki bomo spregovorili na okrogli mizi z naslovom “Izzivi vključevanja mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju v širše socialno okolje” , ki jo pripravljamo v sredo, 28. 11. 2018, ob 16.30 uri v […]